Tag: ป้ายความปลอดภัย

ป้ายความปลอดภัย

ป้ายความปลอดภัย ที่จำเป็นต้องมีในโรงงานอุตสาหกรรมป้ายความปลอดภัย ที่จำเป็นต้องมีในโรงงานอุตสาหกรรม

ป้ายความปลอดภัย สัญลักษณ์เตือนอันตราย การให้คำแนะนำหรือบังคับให้ปฏิบัติตาม เรามักพบเห็นป้ายความปลอดภัยได้ทั่วไปตามสถานที่ต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่บนท้องถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานอุตสาหกรรม มักมีป้ายความปลอดภัยติดตั้งตามจุดต่างๆ เพื่อรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยแต่พนักงานในองค์กร วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูกันว่าป้ายความปลอดภัยที่จำเป็นต้องมีในโรงงานอุตสาหกรรม มีแบบไหนบ้าง ตามไปดูกันเลย ป้ายห้าม ป้ายความปลอดภัย ที่เป็นป้ายห้ามมีความจำเป็นอย่างมาก เช่น ป้ายห้ามสัมผัส ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามใช้โทรศัพท์ ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ ห้ามสวมใส่รองเท้าแตะ ฯลฯ ป้ายเตือน เรามักพบเห็นป้ายเตือนได้บ่อยในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ป้ายเตือนให้ระวังอันตราย ป้ายเตือนระวังสารเคมี ป้ายเตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง ฯลฯ ป้ายบังคับ