Day: August 5, 2022

pm ระบบไฟฟ้า

pm ระบบไฟฟ้า คืออะไร มีกี่แบบpm ระบบไฟฟ้า คืออะไร มีกี่แบบ

PM ย่อมาจากคำว่า Preventive Maintenance หมายถึง การบำรุงรักษา เรามักได้ยินคำนี้บ่อย โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักร เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ทั้งหลายควรมีการตรวจสอบเพื่อหาจุดบกพร่อง การชำรุด เสียหาย เพื่อนำมาสู่กระบวนการ บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกัน การ pm ระบบไฟฟ้า มีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้ระบบไฟฟ้าพร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นอาจส่งผลให้ไลน์การผลิตหยุดชะงัก สร้างความเสียหายมูลค่ามหาศาลหรืออาจเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร นำไปสู่เหตุเพลิงไม้ pm ระบบไฟฟ้ามีกี่แบบ การ pm ระบบไฟฟ้า มีด้วยกันทั้งหมด